Słowo Boże na dziś

Pismo Święte na cały rok

Statystyka

1493807
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Wizyt od 13.08.2013 r.
469
667
469
5439
5908
30774
1493807

Twój adres IP: 3.238.204.167
Czas: 12:08:05 08-08-2022

Chrzest

Chrzest w naszej parafii dzieci otrzymują w pierwszą niedzielę miesiąca na mszy świętej o godzinie 10:00, oraz w trzecią niedzielę miesiąca na mszy świętej o godzinie 12:00.

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

- dowód osobisty,

- akt urodzenia dziecka z USC, może być ksero,

- dane o rodzicach chrzestnych - imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,

- rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami, zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej swojej parafii,

- potwierdzenie odbytej spowiedzi.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

- świeca chrztu - ojciec chrzestny,

- biała szata - matka chrzestna.

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament (bez tego sakramentu nie można przyjąć pozostałych), który:

- gładzi grzechy,

- daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca), 

- czyni nas członkami Kościoła katolickiego,

- daje udział w kapłaństwie Chrystusa.

         Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "Nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20). 

         Chrzci się przez zanurzenie kandydata w wodzie lub przez polanie wodą jego głowy, wypowiadając przy tym słowa:
"(imię dziecka), ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". 

Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: "Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony" (Mk 16, 16). Powiedział też: "Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5). 

Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, "charakter", który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim. 

     W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje kandydata, mówiąc: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

Po udzieleniu Chrztu, rodzice dziecka wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek zapoczątkowane na Chrzcie nowe życie rozwijać przez:

chrześcijańskie wychowanie w rodzinie,

- nauczyć dziecko modlitwy,

- posyłać na katechizację,

- przygotować do Bierzmowania,

- przygotować do uczestnictwa w Eucharystii.

Religijne życie w rodzinie to jest:

modlitwa,

- wzajemna miłość chrześcijańska będąca dla dziecka najlepszą szkołą wiary,

- życie sakramentalne rodziców i rodzeństwa (zwłaszcza chrześcijańskie świętowanie niedzieli).

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

- ukończył 16 lat,

- jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,

- jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,

- nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Zadania chrzestnych są następujące:

mają oni towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu dziecka,

- wraz z rodzicami mają przedstawić dziecko do chrztu,

- pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (kan. 872 KPK), 

- wziąć  współodpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców.